Produse chimice industriale

Profesionalism și standarde înalte

Familia de standarde ISO a fost elaborată pentru a ajuta organizațiile, indiferent de tip, mărime, produsul furnizat sau domeniul de activitate, să proiecteze, să implementeze și să conducă eficient sistemele de management al calității, mediului și sănătății și securității în muncă.

Dafcochim Distribution are implementate și certificate aceste standarde, ceea ce demonstrează că Societatea noastră urmează un sistem de management adecvat și eficient și identifică aspectele care pot fi îmbunătățite și ia măsuri în direcția acestora.

Atunci când competiția devine tot mai intensă, standardele confirmă că ne putem atinge în mod consecvent toate obiectivele stabilite.

Certificat ISO 14001:2015

Descarcă

Certificat ISO 9001:2015

Descarcă

Certificat ISO 45001:2018

Descarcă

Informatii comunicate publicului 2024

Descarcă