Produse chimice industriale

Acid azotic

Acidul azotic intra in categoria precursorilor de explozivi restricționați, conform Regulamentului (UE) 2019/1148 privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi.- Regulamentul stabilește norme valabile la nivelul UE privind punerea la dispoziție, introducerea, deținerea și utilizarea substanțelor și a amestecurilor care ar putea fi folosite ilegal la fabricarea de explozivi artizanali.

Identificarea produsului:

  • Nume IUPAC:  Acid azotic
  • Formula moleculara:  HNO3
  • Caracterizare chimica:  compus anorganic
  • Nr.CAS:  7697-37-2
  • Nr. EC:   231-714-2
  • Nr. EINECS:  231-714-2
  • REACH:  01- 2119487297- 23 – 0045,  01- 2119487297- 23 – 0031
  • Numar ONU (UN): 2031

Descriere generala:

            Acidul azotic este o substanţă anorganică, monoconstituentă, considerată periculoasă, fiind corosivă si oxidantă. Acidul azotic, obtinut prin oxidarea catalitica a amoniacului sintetic, este utilizat in industria chimica, decapari etc.

         Conform Reg (UE) Nr. 98/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind comercializarea si utilizarea precursorilor de explozivi, acidul azotic este precursor de exploziv, care peste valorile limita de concentratie din Anxea I, este restrictionat accesului publicului larg.

Caracteristică Valoare

Aspect

lichid limpede, fără particule în suspensie

Conținut în acid azotic

min. 58%

max 62%

Oxizi de azot, HNO2

max. 0,05 %

Densitate la 20ºC

min. 1,34 g/cm3

Continut de Cl

max 0.01%

Reziduu la calcinare

max 0.05%

Fier (Fe)

max 0.001%

Vascozitate

0.75 mPa s

Presiune de vapori

6100 Pa

Materiale de descărcat

Cuvinte cheie (keywords) în pagină: acid azotic, precursori explozivi restricționați, substanţă anorganică, corosivă, oxidantă, industria chimică, decapări,