Produse chimice industriale

Apa amoniacala

Hidroxidul de amoniu numit și apă amoniacală e o soluție de amoniac dizolvat în apă, având proprietățile unei baze slabe.

Identificarea produsului:

  • Nume IUPAC: amoniac minim 22%
  • Formula moleculara: NH4OH
  • Caracterizare chimica: substanță mono-constituent, conține apă în compozițe până la 100% Nr. CAS: 1336-21-6
  • Nr. EC: 215-647-6
  • Nr. Index: 007-001-00-2
  • Masă moleculară: 35
  • Reach: 01-2119488876-14-0066* (* Derogare ECHA privind asimilarea inregistrarii/ numarului REACH a amoniacului si pentru apa amoniacala)

Domenii principale de utilizare:

Uz industrial, profesional, casnic - utilizare ca substanță chimică de laborator, agent de refrigerare în sistemele de răcire, substanță chimică pentru tratarea apei, în îngrășăminte, ca strat protector, diluant sau soluție de îndepartare a vopselei, soluție de prelucrare a materialelor fotosensibile, produs de curățare, produs de tratare a pielii sau a altor suprafețe, regulator de pH sau agent de neutralizare și adjuvant de proces pentru nutriție.

Caracteristică Valoare
Aspect Lichid limpede pana la slab opalescent
Miros Înțepător, iritant, puternic amoniacal
Conținut în amoniac Min 22 %
Reziduu la evaporare Max 0.01 %
Culoare incolor
Metale grele lipsa
pH (în soluție apoasă: la 17 g/l la 20ºC) 11.6
Punct de topire/înghet la 1 atm -57.5 ºC (25%); -91.5 ºC (32%)
Inflamabilitate 23-33 ºC
Densitate 0,903-0,916 g/cm3
Solubilitate Solubil în apă, parțial solubil în alcool, solubil în eter
Inflamabilitate Neinflamabil (însă vaporii în amestec cu aerul prezintă pericol de incediu)

Materiale de descărcat