Produse chimice industriale

Hipoclorit de sodiu

Identificarea produsului:

  • Nume IUPAC: Hipoclorit de sodiu
  • Sinonime: Clorox, hipoclorit, soluție de hipoclorit, sarea de sodiu a acidului hipocloros
  • Formula moleculară: NaOCl
  • Nr.CAS: 7681-52-9
  • Nr. EC: 231-668-3
  • REACH: 01-2119488154-34-0039

 

Descriere generală:

Hipocloritul de sodiu (NaOCl) se obține prin trecerea clorului printr-o soluție de sodă caustică. Hipocloritul de sodiu (NaOCl) este o soluție apoasă limpede, galben pal sau verzuie, cu miros specific de clor.

 

Caracteristică Valoare

Aspect

lichid limpede

Culoare

galben verziu

Clor activ

min 13%

Cloruri

max 1.5%

Hidroxid de sodiu liber

0.7-2%

Carbonat de sodiu

max 2

Masa moleculară relativă

74.44

Punct de fierbere (interval)

48-76ᵒC cu descompunere în clorat și clorura de sodiu

Punct de topire

-6ᵒC

Densitate

1,09 pt. soluția 5,25%

1,15 pt. soluția 8,0%

1,21 pt. soluția 12,0%