Produse chimice industriale

Ad blue

AdBlue este denumirea comercială a unei soluţii apoase ce conţine uree în proporţie de 32.5% şi apă demineralizata (67.5%). Lichidul este folosit pentru a reduce emisiile de monoxid de azot (NO) şi dioxid de azot (NO2) ce apar ca noxe în urma arderii combustibilului de motoare diesel ce folosesc sistemul reducerii catalitice selective. Lichidul AdBlue este injectat direct în evacuare şi, în urma reacţiei chimice, noxele sunt descompuse în azot pur şi vapori de apă.

Reducerea catalitică selectivă (SCR) este un sistem avansat de tehnologie de control activ al emisiilor care injectează un agent reductor lichid printr-un catalizator special în fluxul de evacuare al unui motor diesel. Sursa de reducere este, de obicei, solutie de uree de calitate auto, cunoscută și sub numele de AdBlue®. AdBlue® declanșează o reacție chimică care transformă oxizii de azot în azot, apă și cantități mici de dioxid de carbon (CO2), componente naturale ale aerului pe care îl respirăm, care este apoi expulzat prin țeava de eșapament a vehiculului.

Tehnologia SCR este concepută pentru a permite reacțiilor de reducere a oxidului de azot (NOx) să aibă loc într-o atmosferă oxidantă. Se numește „selectiv” deoarece reduce nivelurile de NOx folosind amoniacul ca reducător în cadrul unui sistem catalizator. Reacția chimică este cunoscută sub denumirea de „reducere”, unde AdBlue® este agentul reducător care reacționează cu NOx pentru a transforma poluanții în azot, apă și cantități mici de CO2. AdBlue® poate fi descompus rapid pentru a produce amoniac oxidant în fluxul de evacuare. Doar tehnologia SCR poate realiza reduceri de NOx cu până la 90%.